1010-1

Ny som chef eller ny chef?

Här är 5 konkreta tips som kan ge dig en skjuts i rätt riktning den första tiden på jobbet.

1. Kom förberedd
Det bästa sättet att göra ett bra första intryck är att vara påläst. Läs på om företaget. Sätt dig in i vad som gjorts tidigare, vad som fungerat och vad som inte fungerat. Ta reda på hur det ser ut just nu.
 
 • Vilka förutsättningar finns?
 • Hur ser marknadsföringen ut idag?
 • Hur presterar marknadsföringen och de olika kanalerna idag?
 • Hur ser företagets övergripande satsningar ut framåt?
 • Vilka satsningar förväntas av dig och ditt team
Be om tillgång till analysverktyg, annonseringsverktyg, CRM-system. Och googla ordentligt! Genom att ha satt dig in ordentligt i allt detta så kommer du ha ett stort försprång och kunna fokusera på de andra punkterna nedan.
 
2. Sätt förväntningarna
En av det viktigaste punkterna både för dig själv, samt för ditt ledarskap, och ditt team är att tydliggöra förväntningarna. Detta gäller både de förväntningar som finns på dig från din chef/ledningsgrupp/styrelse/övriga organisationen, dels vad ditt team förväntar sig av dig som ledare samt vad ditt team kan förvänta sig av dig som ledare.
 
Ta dialogen, ta den från början och försök vara så tydlig som möjligt i kommunikationen. Om både du och ditt team snabbt vet vad som förväntas av varandra kommer ni att ha ett bättre samarbete och komma snabbare framåt.  
 
3. Lär känna teamet
Alla människor är individer. För att vara en bra ledare för människorna i ditt team behöver du lära känna dem. 
 
 • Vem är personen både på och utanför arbetet?
 • Vad har hen för erfarenheter?
 • Vad drivs hen av?
 • Vad gör hen stressad?
 • Vad har hen för egna mål och karriärplaner?
 • Vad behöver hen av dig för att göra ett bättre jobb?
Och så vidare. Boka in samtal och försök hålla det informellt och avspänt. Luncher, promenadsamtal eller en fika kanske. Genom att känna ditt team kommer du som ledare kunna vara mer lyhörd till individuella behov och ha enklare att vara den ledare som de behöver för att prestera på topp.
 
4. Lär känna organisationen
För att driva utveckling, förändring och förbättring som ny ledare är det väldigt viktigt att lära känna sin nya omgivning. 
 
 • Varifrån kommer organisationen?
 • Vilka är de största utmaningarna man står inför?
 • Vad är man stolt över internt?
 • Vilka utvecklingsprojekt har varit lyckade de senaste åren; vad gjorde de framgångsrika och hur drevs det?
 • Försök identifiera viktiga stakeholders och gatekeepers och bli deras vänner.
 • Boka in samtal med viktiga personer inom andra avdelningar. 
Genom att känna din nya organisation och dess nyckelpersoner har du större och bättre förutsättningar att driva framgångsrika förändringar.
 
5. Gör skillnad snabbt.
Ett bra sätt att etablera sig sin nya omgivning är att snabbt hitta någonting som gör skillnad. Du bör leta efter lågt hängande frukt som du med din erfarenhet och kompetens kan se har potential att göra skillnad på kort sikt. 
 
 • Kanske är det en underpresterande annonseringskanal som behöver ses över.
 • Kanske är det en underpresterande byrå som bör bytas ut.
 • Kanske är det en administrativ börda som kan automatiseras.
 • Kanske är det att effektivisera teamet kalendrar genom att ta bort eller korta ner återkommande möten. 

Genom att plocka lågt hängande frukt blir du den nya ledaren som kommer med idéer och gör skillnad. Direkt.

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig med alla dina digitala kompetensbehovNamnlös design (61)

MAILA SIMON