Peer Learning - Vinn kampen om talangerna

Ämne: Vinn kampen om talangerna - Attrahera och behålla talanger

Personal är den viktigaste konkurrensfördelen ett företag kan ha. Att attrahera och behålla talangfulla medarbetare är dock en stor utmaning, särskilt inom marknadsföring där konkurrensen om de bästa talangerna är hård.

Det är tidskrävande och kostsamt att rekrytera nya medarbetare, och hög personalomsättning skapar stora problem för teamet.

I sessionen kommer vi att diskutera och dela erfarenheter och insikter kring hur man bäst attraherar och behåller talanger. Vi berör ämnen som:

  • Hur du kan göra för att attrahera toppkandidater
  • Hur du kan skapa en attraktiv företagskultur som attraherar talanger
  • Hur du kan göra för att behålla och utveckla talanger inom företaget
  • Hur en framgångsrik onboarding-process kan se ut
  • Hur du hanterar och minimerar personalomsättning

Delta i en interaktiv session där vi tillsammans diskuterar och delar insikter. Dela med dig av dina erfarenheter och lär av andra.

Tid: Onsdag 2 oktober kl 11.00-12.00

Plats: Digitalt. 

Kostnad: Kostnadsfritt. 

Anmälan: Anmäl dig via formuläret. Observera att antalet platser är begränsade.

Anmäl dig här: