Peer Learning - Intern vs extern kompetens

Ämne: Kompetensförsörjning - Hur lyckas man med mixen av intern och extern kompetens?

De flesta företag arbetar med en mix av intern och extern kompetens. Det finns olika vägar att gå kring vilken kompetens man har "inhouse" i teamet, och hur man väljer att ta in extern kompetens. Att få till mixen samt att få samarbetet med externa parter att fungera optimalt är en utmaning. 

I den här sessionen diskuterar vi olika sätt som man kan arbeta och delar med oss av våra erfarenheter och lärdomar av externa samarbeten. 

  • Vilken kompetens har ni internt, och vad tar ni hjälp med externt?
  • Vad finns det för för- respektive nackdelar med att bygga kompetens internt?
  • Hur säkrar man till ett framgångsrikt samarbete med externa byråer?
  • Hur fungerar det att ta hjälp av frilansare jämfört med att anlita byråer?
  • Vilka är era bästa tips för att få effekt?

Tid: Onsdag 21 augusti kl 11.00-12.00

Plats: Digitalt. 

Kostnad: Kostnadsfritt. 

Anmälan: Anmäl dig via formuläret. Observera att antalet platser är begränsade.

Anmäl dig här: