1076

(4) sätt att få in digital kompetens i ditt team.

Det finns olika sätt att få in kompetens inom digital marknadsföring i sitt team; att rekrytera; att anlita konsulter eller byråer samt att utbilda sitt befintliga team. Det vanligaste är att kombinera de olika metoderna i en så kallad hybrid-modell; men vart man lägger tonvikten och hur man går till väga skiljer sig mycket mellan olika företag.

Här är en kort genomgång av för och nackdelar med de vanligaste metoderna för att få in digital kompetens i ditt team:


Rekrytera

Att rekrytera; bygga eget team; flytta kompetens in-house; kärt barn har många namn. Att rekrytera personer med relevant kompetens och erfarenhet inom digital marknadsföring och på så sätt få in rätt kompetens är något som ökat kraftigt de senaste åren.

Fördelar

 • Kostnadseffektivt
 • Snabb reaktionsförmåga
 • Hög kund- och branschkännedom
 • Ökad kontroll och transparens

Nackdelar

 • Hög konkurrens om talangerna
 • Svårt att rekrytera rätt
 • Kompetens behöver underhållas
 • Mindre flexibilitet (arbetsgivaransvar) 

Anlita konsulter eller frilansare

Att anlita konsulter; antingen frilansare eller bemanningskonsulter; är ett flexibelt sätt att få in spetskompetens i ditt team utan att behöva anställa. Konsulterna tar med sig kompetensen in i ditt team och jobbar tätt tillsammans med ditt team.

Fördelar

 • Hög flexibilitet
 • Tillgång till spetskompetens
 • Kan ge nya perspektiv

Nackdelar

 • Högre kostnad jämfört med rekrytering
 • Svårt och tidskrävande att hitta rätt konsulter

Anlita byråer

Att ta hjälp av externa byråer med specialiserad kompetens är en mycket vanlig lösning. I den digitala marknadsföringens gryning fanns i stort sett all kompetens på byråsidan. Men den bilden har ändrats med tiden.

Fördelar

 • Tillgång till spetskompetens
 • Hög flexibilitet
 • Kan ge nya perspektiv

Nackdelar

 • Högre kostnad (ibland mycket hög)
 • Mindre kontroll och transparens
 • Mindre kund- och branschkännedom
 • Svårt och tidskrävande att hitta rätt byrå

Utbilda befintligt team

Kompetensutveckling eller up-/re-skilling av sina medarbetare är något som nästan alla företag satsar på i olika grad. De flesta människor vill och mår bra av att utvecklas löpande; och det är ett sätt att få in den kompetens som krävs.

Fördelar

 • Kostnadseffektivt
 • Ökad motivation och engagemang hos befintligt team

Nackdelar

 • Tar tid innan kompetensen är på plats
 • Tar tid och fokus från ordinarie uppgifter
 • Vissa människor vill inte gå utbildningar.

Vilket alternativ ska du välja?

Vad som passar just dig och ditt team beror på många olika faktorer.

 • Hur ser mål och ambition framåt ut?
 • Hur ser den digitala strategin och den digitala affären ut?
 • Hur ser din utgångspunkt ut?
 • Vilka kompetenser finns redan i teamet?
 • Vilken teknik och vilka system använder ni er av? 

Det finns inget perfekt svar som passar alla. Som specialiserad kompetenspartner hjälper vi dig gärna att hitta en lösning som passar just dig.

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig med alla dina digitala kompetensbehov. Oavsett om det är heltid, deltid eller bara någon timme här och där. Hör av dig så ser vi ser till att det blir helt rätt.

Namnlös design (55)

MAILA SIMON